reddesolidariteit


Red de solidariteit tussen mens en natuur

3 verhalen van mensen die in volledige harmonie met de natuur leven.

Findhorn eco-village

Stel je voor dat je op een plek leeft die wordt aangedreven door de zon en de wind, waar je afval werd gerecycled en je leefde in harmonie met de natuurlijke wereld. Dit is de droom die uitkomt in Findhorn eco-village. Het dorp heeft onder meer een eigen soort groene architectuur, een eigen elektriciteitsnet en zelfs een eigen afvalrecyclingfabriek. Er zijn meer dan vijfenveertig eco-gebouwen in Findhorn. Veel van de gebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen op de daken om de natuurlijke kracht van de zon op te slaan.

Vier windturbines net buiten het dorp zorgen voor de rest van de elektriciteit. De dorpsbewoners zijn voortdurend op zoek naar andere soorten hernieuwbare of gerecyclede bronnen om kracht te creëren. Findhorn creëert vaak vaak meer kracht dan het eigenlijk nodig heeft om het hele dorp te onderhouden. Wanneer er een overschot is, wordt de extra stroom verkocht aan de lokale overheid! De eco-huizen maken gebruik van een breed scala aan recycling- en energiebesparende technieken.

Water uit baden en douches wordt gerecycled en muren worden geïsoleerd met oude kranten en schapenwol. Zelfs het afvalwater wordt gerecycled! De 'Living Machine' 'is een natuurlijke machine, gemaakt van planten, dieren en micro-organismen, die de manier waarop de natuur zijn afval recyclet kopieert. Geopend in 1995, is de 'Living Machine' 'een 75 meter lange, 30 meter brede kas waar al het rioolwater van alle huizen in het dorp wordt schoongemaakt en gerecycled. Het rioolwater gaat van het ene natuurlijke, niet-chemische stadium naar het volgende, elke keer dat het wordt 'behandeld' of gereinigd door natuurlijke algen, planten en micro-organismen.

Dit is precies hoe Moeder Natuur haar afval miljoenen jaren heeft schoongemaakt. Findhorn eco-village is speciaal gebouwd om zo min mogelijk afval en vervuiling te produceren. Zijn er andere principes waaraan de burgers zich houden? De inwoners van Findhorn geloven in het respecteren van niet alleen het milieu, maar ook alles wat erin leeft. En dat geldt ook voor elkaar.

Hun harmonie met de natuur wordt weerspiegeld door de harmonie van hun kleine gemeenschap, waar mensen op alle niveaus vreedzaam samenleven en werken. Het verhaal van Findhorn eco village toont je dat, als je een droom hebt en deze zo positief en eerlijk mogelijk kunt volgen, je de wereld kunt veranderen, zelfs een klein beetje, en er een betere plek voor onze kinderen van kunt maken.

Het verhaal van 2 smart villages in India

Een paar straatlantaarns op zonne-energie en veel biogas - dit is alles wat nodig is om het risico van natuuraanvallen op mensen rond Rajaji Tiger Reserve te verminderen.

"Er zijn twee manieren waarop we wilde dieren zoals tijgers kunnen tegenkomen - een, wanneer we naar bossen gaan op zoek naar veevoeder en hout. Twee, wanneer de bossen, die voortdurend krimpen, te klein worden voor deze dieren, die vervolgens hun intrek nemen in menselijke nederzettingen op zoek naar voedsel of om gewoon over te steken naar andere gebieden, "zegt Pyarelal Ranakoti, een inwoner van Gangabhogpur Malla, een dorp gelegen nabij het Tiger Reserve.

Om het leven van dorpsbewoners gemakkelijker te maken en op manieren die de dieren of bossen niet schaden, heeft het WWF-India in de dorpen Gangabhogpur Malla en Gangabhogpur Talla gewerkt aan het vinden van duurzame oplossingen die de overmatige afhankelijkheid van bossen van dorpsbewoners verminderen, dierenconflict. Meer dan 20 biogasinstallaties zijn geïnstalleerd en een subsidie ​​van 50% gegeven op 58 lpg-aansluitingen in deze dorpen om mensen en dieren van elkaar te beschermen.

Hoe biogasinstallaties ontmoetingen tussen mensen en dieren in het wild verminderen, is heel eenvoudig. Omdat de afhankelijkheid van dorpsbewoners van hout en brandstof afneemt, neemt ook hun bezoek aan de bossen af. Minder bezoeken aan de bossen betekenen minder kansen om een ​​wilde tijger of een andere soort tegen te komen, waardoor mogelijk dodelijke ontmoetingen worden verminderd. Dit is echter niet het enige voordeel van het gebruik van biogasinstallaties of LPG-kachels. "Bio-gaseenheden hebben het brandstofverbruik van hout in de dorpen voor het koken verminderd met 60% en het aantal dagelijkse bezoeken aan het bos. Deze planten zijn niet alleen eenvoudig te gebruiken, ze zijn onderhoudsvrij, produceren geen rook; ze verminderen de kans op ademhalingsziekten die soms worden veroorzaakt door conventionele chulhas en laten dorpsbewoners meer tijd over voor hun handen door het verminderen van de noodzaak om bossen te bezoeken, "zegt Pankaj Joshi, Project Officer - Community, WWF-Dehradun.

Daarnaast heeft WWF-India 50 straatlantaarns geïnstalleerd in de twee dorpen, die aan drie zijden worden omringd door het Rajaji Tiger Reserve. Wilde dieren vermijden over het algemeen gebieden die goed verlicht zijn. De kans dat toevallige ontmoetingen dodelijk worden, zoals die met olifanten wanneer ze akkers invallen, wordt ook verminderd door betere verlichting.

Wanneer wilde dieren oversteken om de velden over te steken of 's nachts door de dorpen gaan, zijn ze niet altijd zichtbaar. Dit leidt tot een situatie waarin de kans op toevallige ontmoetingen toeneemt, vooral tijdens het oogstseizoen, wanneer olifanten meestal velden invallen. Deze straatlantaarns, volledig aangedreven door de zon, helpen de dorpen 's nachts te verlichten, waardoor toevallige ontmoetingen worden verminderd.

Chaith Singh Rana, een inwoner van het dorp Gangabhogpur Talla, verandert ook het slib dat uit zijn biogasinstallatie komt in een volledig organische vermicompost - wat voor eigen gebruik bewaard blijft en de rest tegen een goede prijs aan andere mensen verkoopt. Door dergelijke voorbeelden te stellen, beantwoorden mensen in deze dorpen een veel grotere vraag en kunnen ze bevestigend - kunnen ecologische en economische hand in hand gaan?

Omdat mensen die in dorpen wonen, in de buurt van beschermde gebieden en bossen die bedreigde diersoorten bevolken, betrokken zijn bij het behoud van de natuurlijke wereld om hen heen, is er een betere kans voor de natuur om te gedijen en op hun beurt ecologische diensten te verlenen, die vaak ontastbaar zijn , kan van grote economische waarde blijken te zijn.

Het turbinesucces van Tocco

Hernieuwbare energie-installaties, zoals een zonneboiler of een warmtepomp, zijn niet alleen voor futuristische metropolen; ze zijn ook nuttig in zelfs de kleinste afgelegen dorpen. Neem bijvoorbeeld Tocco - de Italiaanse stad van 2700 personen heeft vier windturbines geïnstalleerd die 30% meer stroom produceren dan hij gebruikt. De stad heeft flink van haar installaties geprofiteerd - Tocco genereerde vorig jaar $ 200.000 van windturbines, waardoor het lokale belastingen en vuilnisophaalkosten kon schrappen. Het kleine stadje heeft zelfs nog geld over om zijn budget voor straatschoonmaak te verdrievoudigen en om de plaatselijke school te herinstalleren voor aardbevingsbescherming.

Het turbinesucces van Tocco inspireerde de inwoners van de stad om zelf hernieuwbare energieprojecten te implementeren. Het kantoor van de stadsbegraafplaats wordt nu verlicht met een zonnepaneelinstallatie die $ 2000 per jaar bespaart, en rijke lokale bewoners wenden zich steeds meer tot zonnepanelen op het dak om elektriciteit op te wekken.

Maar hoewel Tocco een model is van hernieuwbare energie in kleine steden, heeft Italië nog een lange weg te gaan. Slechts 7% van de stroom van het land komt uit hernieuwbare energiebronnen - in veraf gelegen mate van het hernieuwbare bolwerk van Tocco.